Senior Portrait Portfolio: Lara Makhoul, Visitation Academy